Tidsregistrering og elektronisk timeseddel

Tidsregistrering er en vigtig faktor i en hver virksomhed, der har behov for at håndtere tidsforbrug på projekter, jobs og opgaver i f.eks håndværker og servicebranchen. Det er nemlig via tidsregistreringen og timesedler, at du kan holde styr på ind- og udstempling af medarbejdere. På den måde kan du sikre, at ingen timer går til spilde og medarbejderne får den rigtige lønafregning.


Funktioner:

 • Overblik i realtid
 • Dokumentation for tidsforbrug
 • Præcis fakturering
 • Online ind- og udstempling
 • Nem overførsel af timer til lønsystem
 • Effektiv tidsregistrering og lønkørsel

  LeanPoint tidsregistrering dækker mange forskellige behov for pæcis registrering af tidsforbrug. Løsningen er udviklet med udgangspunkt i fleksibilitet, hvilket betyder, at den er anvendelig i de fleste brancher, hvor der er krav om en pålidelig og effektiv tidsregistrering, f.eks. hos el-installatører og vvs installatører samt rengøring og service. Samtidig giver det brugervenlige interface dig alle informationer her og nu, så du hurtig kan få et overblik over aktiviteter og timesedler.

 • Timesedler og ugesedler på mobil App

  Fleksibiliteten understreges af de mange muligheder for ind- og udstempling på opgaverne, som løsningen stiller til rådighed. Alt afhængig af behovet og den enkelte medarbejder, kan der stemples ind og ud via SMS, QR koder og Pc. Hertil kommer den smarte App til mobil tidsregistrering for iPhone og Android, som flytter endnu mere funktionalitet ud til brugere på farten, blandt andet adgang til deres timeseddel samt overblik over deres samlede ugeseddel.

 • Hurtig ind- og udstempling

  Hvis en medarbejder har behov for at forlade arbejdsstedet i arbejdstiden, f.eks. i forbindelse med sygdom, kan medarbejdere hurtig stemple ud. Det samme gør sig gældende, hvis en medarbejder bliver kaldt ud til en anden opgave, hvilket er meget relevant for håndværkere, der har mange spjældopgaver såsom el-installatører, VVS-firmaer og lignende.

 • Integration til lønsystemer

  Alle timer som er godkendt af den ansvarlige arbejdsleder, kan uden videre overføres til virksomhedens lønsystem, hvorved lønberegning kan ske uden unødig ventetid. Inden den ansvarlige arbejdsleder godkender timerne, kan der fortages ændringer i data, så de præcist stemmer overens med fakta og medarbejderen får den rigtige løn. På nuværende tidspunkt understøttes Danløn, Proløn og Bluegarden lønsystemer.

 • Præcis fakturering til kunderne

  Essensen af LeanPoint tidsregistrering er at sikre, at der er styr på al tidsforbrug og at spildtid minimeres. Ved at benytte LeanPoint, kan du nemt og enkelt sikre, at kunden bliver faktureret for det rigtige antal timer. Løsningen integrerer til flere anerkendte regnskabs- og økonomisystemer, så data kan overføres hurtigt og pålideligt. I forbindelse med projektstyring giver løsningen overblik over timeforbruget for medarbejdere på de enkelte opgaver i projektet.

 • Mobile og stationære medarbejdere

  Hvad enten du håndterer tidsregistrering og timesedler på mobile medarbejdere eller medarbejdere på mere stationære arbejdspladser, kan LeanPoint benyttes. Medarbejdere med faste skiftende arbejdssteder, f.eks. indenfor brancher som rengøring, sikring mv., kan benytte LeanPoint Mobile som blandt andet er en App, der viser de jobs, som er tilgængelige på deres aktuelle position, ud fra GPS koordinater. Du kan som administrator selv bestemme, hvor stor radius skal være for hvert enkelt arbejdssted. Hvis det er nødvendigt, understøtter App’en også visning af jobs på enhver lokation, uafhængig af GPS koordinater. Stationære medarbejdere kan naturligvis også benytte App’en eller stemple ind direkte via deres PC.

 • Rapporter til dokumentation

  Løsningen viser i realtid, hvem der er stemplet ind og på hvilke opgaver de arbejder. I den søgbare historik vises alle tidligere opgaver. I rapportmodulet er der mulighed for at oprette brugerdefinerede rapporter, der kan bruges til dokumentation, internt eller i forhold til kunden.

Prøv Gratis

Udfyld formularen herunder og begynd at arbejde med LeanPoint allerede i dag.

.Leanpoint.com

Vil du vide mere

Så kontakt os på tlf. 32 82 00 50 eller klik herunder

LeanPoint tidsregistrering er det ideelle værktøj til brancher, hvor der er behov for at have 100 % styr på tidsforbruget, ofte i forbindelse med service og spjæld opgaver hos bla. håndværkere, rengøringsfirmaer og byggefirmaer. Løsningen sikrer, at alle timer kan dokumenteres elektronisk på timesedler og ugesedler, og at spildtid og dobbeltarbejde reduceres. På den måde har du det bedste udgangspunkt for en optimal indtjening på opgaverne.

popup