Tidsregistrering til rengøring og servicesektor

LeanPoint® leverer løsninger til servicesektoren for bl.a. tidsregistrering og jobstyring. Planlagte jobs vises i online kalender, og realiserede timer fra lønrapporten kan eksporteres til dit lønsystem. LeanPoint® giver dig her-og-nu adgang til alle data hvor som helst via din smartphone eller tablet pc.

Planlægning af rengøring og service

Planlægning af rengøring og service, som f.eks. vinduespudsning og øvrige servicebesøg sker nemt, da alle eksisterende opgaver kan oprettes i online kalender. Nye job oprettes nemt og hurtigt direkte fra kalenderen. Alle job gemmes i både kalender og lønrapport. Hvis der f.eks. er aftalt servicebesøg tirsdag og torsdag med 2 normerede timer for hver gang, vil dette fremgå i både kalender og lønrapport.

Tidsregistrering via mobil App eller QR koder

Har du oprettet en medarbejder i systemet, kan denne benytte sin smartphone/mobiltelefon til at registrere dagens arbejde. Registreringen sker via vores App til tidsregistrering, eller ved at scanne en QR kode, som automatisk registrerer Start- og Stoptidspunkterne for det specifikke job. QR koder udskrives direkte fra systemets projektoversigt. På de enkelte arbejdssteder opsættes QR-kode, som medarbejderen scanner med sin smartphone/mobiltelefon ved start og stop af opgaven. Systemet registrerer automatisk, hvem der har sendt beskeden, hvornår beskeden er sendt, og under hvilket job registreringen skal gemmes. Medarbejderen kan tilføje fritekst til dagens job. Alle data er tilgængelige online i her-og-nu tid. Medarbejder kan også returnere data med SMS.
Antal faktiske timer danner sammen med de normerede antal timer grundlaget for lønrapporten, hvor du kan se normerede og faktiske timer side om side, og herefter eksportere det valgte antal løntimer til dit lønsystem.

LeanPoint® Mobile GPS

LeanPoint® Mobile GPS er for medarbejdere med en smartphone. Med den kan de stemple ind og ud på job via GPS koordinater, og dermed dokumentere fremmødet. Det betyder, at medarbejderen kun kan stemple ind på job, når han/hun befinder sig indenfor en given radius af et givent arbejdssted. Radius bestemmer du. Det samme arbejdssted kan sagtens have nogle medarbejdere, der stempler ind via QR koder eller sms, mens andre benytter mobil GPS.

Både jobstyring og tidsregistrering i online kalender.

Du kan se hvilke opgaver for feks. rengøring, service og vinduespudsning/vinduespolering, der er planlagt for hver dag i kalenderen, da de automatisk vises ud fra det mønster af gentagelser der er aftalt med kunden, og giver dig dermed et overblik over, hvem, hvad og hvor der skal finde levering sted.

Løntimer eksporteres til lønsystem

Ved lønudbetaling gennemses timerne i en samlet lønrapport for den enkelte medarbejder og godkendes for eksport til lønsystem. Herved danner lønrapporten grundlaget for en csv-fil med de nødvendige lønarter, antallet af timer mv., der så indlæses på et øjeblik af dit lønsystem.

Beregning af ikke-betalt sygdom, sygedagpenge og sygeløn udregnes automatisk i LeanPoint®, og er baseret på vagttiderne for den enkelte medarbejder. Løn for dag- og/eller natarbejde udregnes også i systemet, og det hele fremgår af lønrapporten i et samlet overblik, sammen med søn- og helligdage, fordelt pr. arbejdssted. Skulle det være nødvendigt at tilrette timerne, kan det gøres direkte i rapporten, og herefter gemmes for eksport til dit lønsystem.