Tidsregistrering til rengøring og servicesektor

Leanpoint® Servicesystem leverer løsninger til servicesektoren for bl.a. tidsregistrering og jobstyring. Planlagte jobs vises i den online kalender, og realiserede timer fra lønrapporten eksporteres til dit lønsystem, pt. Danløn eller Proløn.

Leanpoint® er den perfekte løsning for planlægning og tidsregistrering til servicebranchen. Det hele foregår online, og giver dig dermed her-og-nu adgang til alle dine data hvor som helst, selv via din smartphone eller tablet pc.

Planlægning af rengøring og service

Planlægning af rengøring og service, som f.eks. vinduespudsning og øvrige servicebesøg sker nemt, da alle eksisterende opgaver allerede vises i den online kalender i Leanpoint®. Du kan derfor nemt se hvornår der er plads og tid i kalenderen til at sætte en medarbejder på et nyt job. Jobbet oprettes nemt og hurtigt, også direkte fra kalenderen.

Jobbet gemmes og fremgår i samme mønster i både kalender og lønrapporten. Hvis der f.eks. er aftalt servicebesøg tirsdag og torsdag med 2 normerede timer for hver gang, vil dette fremgå i både kalender og lønrapport, for at give dig det helt rigtige overblik.

Tidsregistrering med QR koder

Tidsregistrering med QR koder foregår ganske enkelt ved at medarbejderen benytter sin smartphone/mobiltelefon til at registrere dagens arbejde, ved at scanne en QR kode og derved sende en sms til systemet, som så registrerer Start- og Stoptidspunkterne for det specifikke job. Hvem siger at tidsregistrering til rengøring skal være svært eller koste en formue? QR koder udskrives direkte fra systemets projektoversigt, så du skal ikke selv finde ud af hvordan man laver en QR kode.

På de enkelte arbejdssteder opsættes der derfor en QR-kode, som medarbejderen så skal scanne med sin smartphone/mobiltelefon ved start og stop af opgaven. Systemet registrerer automatisk hvem der har sendt beskeden, hvornår beskeden er sendt, og under hvilket job registreringen skal gemmes. Alternativt kan medarbejderen sende sms beskeden på ‘den gammeldags måde’, ved at indtaste den manuelt.

Uanset metode, er dette en billig og meget nem jobstyringsløsning, uden brug af ekstra hardware. Hvert arbejdssted har sin egen unikke QR kode, og medarbejderen kan endda selv tilføje fritekst, hvis det skulle blive nødvendigt at føje en besked til dagens job. Alle data er tilgængelige online i her-og-nu tid, så du altid er fuldt opdateret.

Og du kan sagtens sende en afløser af sted til opgaven uden at skulle sætte en ny QR kode op. Alle arbejdede timer danner, sammen med de normerede timer for de enkelte opgaver, grundlaget for lønrapporten, hvor du kan se begge tal side om side, og herefter eksportere alle medarbejdernes løntimer til dit lønsystem, pt. Danløn eller Proløn.

Leanpoint® Mobile GPS

Leanpoint® Mobile GPS er for medarbejdere med en smartphone. Med den kan de stemple ind og ud på job via GPS koordinater, og dermed dokumentere fremmødet.

Det betyder at medarbejderen kun kan stemple ind på job, når han/hun befinder sig indenfor en given radius af et givent arbejdssted. Radius bestemmer du.

Det samme arbejdssted kan sagtens have nogle medarbejdere der stempler ind via QR koder eller sms, mens andre benytter mobil GPS.¨

Dagens opgaver i online kalender

Du kan se hvilke opgaver for rengøring, service og vinduespudsning/vinduespolering, der er planlagt for hver dag i kalenderen, da de automatisk vises ud fra det mønster af gentagelser der er aftalt med kunden, og giver dig dermed et fantastisk overblik over hvem, hvad og hvor. Jobstyring og tidsregistrering til service – sådan! Du ser din virksomhed på en helt ny måde, og din planlægning af opgaver vil gå som en leg.

Løntimer eksporteres til lønsystem

Når tiden for lønudbetaling nærmer sig, gennemses timerne i en samlet lønrapport for den enkelte medarbejder og godkendes til eksport til lønsystem. Herved danner lønrapporten grundlaget for en csv-fil med de nødvendige lønarter, antallet af timer mv., der så indlæses på et øjeblik af dit lønsystem, pt. Danløn eller Proløn.

Beregning af ikke-betalt sygdom, sygedagpenge og sygeløn udregnes automatisk i Leanpoint®, og er baseret på vagttiderne for den enkelte medarbejder. Løn for dag- og/eller natarbejde udregnes også i systemet, og det hele fremgår af lønrapporten i et samlet overblik, sammen med søn- og helligdage, fordelt pr. arbejdssted.

Skulle det være nødvendigt at tilrette timerne kan det gøres direkte i rapporten, og herefter gemmes til eksport til dit lønsystem.

Online servicesystem specielt tilpasset jobstyring og tidsregistrering til rengøring og service, som f.eks. vinduespudsning/vinduespoleringDokumentation af tidsforbrug

  • Eksport af timer fra lønrapport til lønsystem, pt. Danløn eller Proløn
  • Reel data til brug til udregning og planlægning af fremtidige tilbud
  • Mere tid til kunder
  • Mere tid til den enkelte medarbejder
  • Nemmere og sjovere hverdag for medarbejdere, assistenter og ledere
  • Større kundetilfredshed
  • Større indtjening