Bygningsvedligehold

Leanpoint® Servicesystem er den perfekte løsning til bygningsvedligehold og de planlagte service der er på de enkelte objekter. Alle objekter inddeles pr. lokale og planlagte vedligehold kan ses forud i Firmaka-lenderen. Hvert vedligehold gemmes automatisk på det enkelte objekt som historik, således at det altid er muligt at se hvad der tidligere er blevet lavet på hvert enkelt objekt.

Objektoversigt med alle objekter

Objektoversigten viser alle objekter inddelt i deres respektive lokaler med objektnavne, objekt type m.m. Da systemet er et online system, er der nem og hurtig adgang, f.eks. via bærbar eller smartphone og tablet PC.

Objekterne har gerne et specifikt ID nummer i form af en påklistret label, og dette ID nummer fremgår også i Objektoversigten, så der kan søges på specifikke objekter, eller grupper af objekttyper mv.

Skræddersyede arbejdssedler og tjeklister

Da alle objekter kan være forskellige og kræve hver deres type vedligehold giver Leanpoint® Servicesy-stem dig muligheden for at lave helt specifikke arbejdssedler og tjeklister mm. for hver objekttype eller specifikt objekt, således at tjeklisten kun vises for det/de valgte objekter. Du kan selv lave hver formular og også selv bestemme hvilke felter der skal udfyldes før teknikeren kan sende rapporten til godkendel-se. Yderligere knyttes den specifikke arbejdsseddel/tjekliste osv. til det specifikke objekt, således at tek-nikerne ikke har noget at tage fejl af. Alle formularer vedhæftes som pdf på objektet, så det altid er til-gængeligt.

Vedligeholdelseshistorik

Alle arbejdssedler, tjeklister mv. vedhæftes som et pdf dokument på hvert enkelt objekt, således at en-hver tekniker der sendes ud, altid kan se hvad der tidligere er lavet.

Desuden findes der også en log der kan benyttes til beskeder og info til andre teknikere, eller som egen huskeseddel til næste vedligehold.

Varelager og vareforbrug

Du kan oprette dit varelager med bl.a. varenumre og lokationer og også billeder i Leanpoint®. Det gør det nemmere for teknikerne at finde de ting de skal bruge, og de behøver ikke huske varenummeret for at anføre at de har brugt den eller de komponenter under et service. Systemet foreslår varenavne ud fra deres indtastning, og varenummeret vises automatisk med varenavnet, når de har fundet de ønskede.

Interne Opgaver fra husets brugere og gæster

Med Leanpoint® Servicesystem får du også opgavestyring. Du kender sikkert til at få stillet opgaver fra husets interne brugere, og at de kommer på email, mundtligt, telefonisk osv. Det gør det vanskeligt at holde styr på alle opgaver, og også at prioritere dem. Det kan også ske at der er noget der simpelthen glemmes.

Via et link på jeres intranet, eller via en QR kode opsat i hvert lokale, kan brugerne nu indgive opgaver til teknisk afdeling. De vil få automatisk besked om statusændringer på opgaven, og du kan som teknisk le-der uddelegere hver enkelt opgave til dine teknikere, som får automatisk besked via email.
Opgaverne vises også i Firmakalenderen, hvilket giver dine teknikere mulighed for selv at planlægge de-res arbejdsdage, da de kan se hvad der venter dem forud i kalenderen.

Når teknikerne er færdige med en opgave, får du som teamleder automatisk besked, og ligeledes gør den bruger der rapporterede opgaven. Hvis I ønsker det, kan I også give gæster af huset mulighed for at indgive opgaver/rapportere om mulige fejl osv.
Færdigmeldte eller Annullerede opgaver forsvinder automatisk fra Opgavelisten, således at det kun er aktuelle opgaver der fremgår som der skal tages stilling til.

Herudover er der features som f.eks. at en tekniker kan vælge kun at få vist egne opgaver og kan søge efter opgaver som endnu ikke er uddelegeret, og at du som teamleder har mulighed for kun at se opga-ver der endnu ikke er sat navn på. All opgaver gemmes som historik for hvert lokale, så det altid er muligt at se hvor meget der er lavet et givent sted. Du kan også inddele opgaverne i typer, for at gøre det lette-re at organisere og holde overblikket i en travl hverdag.