System til vindmølleservice

LeanPoint® kan bruges til vindmølleservice for registrering af vindmøller og den planlagte service og opgavestyring på de enkelte møller. Planlagte service kan ses forud i firmakalenderen, og hvert service gemmes automatisk på den enkelte vindmølle som historik, således at det altid er muligt at se, hvad der tidligere er blevet lavet på netop den vindmølle.

Vindmølleoversigt med alle vindmøller

Vindmølleoversigten viser alle vindmøller inddelt i typer med møllenavne og ID numre, GSRN numre m.m. Da systemet er et online system, er der nem og hurtig adgang, f.eks. via bærbar eller smartphone og tablet PC.
Vindmøllerne kan naturligvis oprettes på eksakt koordinat for at vise den præcise placering af hver enkelt vindmølle. Det er især hensigtsmæssigt, når du har kontrakt på flere vindmøller i samme vindmøllepark, hvor der er mange vindmøller.

Vindmøller vist på kort

Som en ekstra feature til netop vindmøllebranchen vises alle dine vindmøller på kort og med et enkelt klik har du adgang til hele vindmøllens data og historik.

Skræddersyede servicerapporter og tjeklister

Da alle vindmøller har en specifik opbygning, giver LeanPoint® dig muligheden for at lave helt specifikke servicerapporter for hver mølle, med foruddefinerede emner som f.eks. olie type mv. Du kan bestemme hvilke felter, der skal udfyldes, før rapporten kan sendes til godkendelse og afsluttes. Specifikke servicerapporter tilknyttes den eller de møller, som de er relevante for.

Ved at bruge vort formular design modul kan særlige tjeklister udarbejdes, der passer til de enkelte mølletyper/møller.

Arbejdsseddel til Ad Hoc opgaver på vindmøllerne er der også.

Når en servicerapport eller tjekliste er udfyldt, sender montøren den til godkendelse hos dig eller din serviceleder, inden opgaven afsluttes, og vedhæftes samtidig vindmøllens data som pdf fil.

Servicehistorik

Alle servicerapporter vedhæftes som et pdf dokument på hver enkelt mølle, så enhver montør, der sendes ud, altid kan se, hvad der tidligere er lavet.

Desuden findes der også en log, der kan benyttes til beskeder og info til andre montører, eller som egen huskeseddel til næste besøg i vindmøllen. Der er også en materialeliste, der viser hvilke ting, der skal bruges til hver enkelt mølle.

Planlagte B- og C-service samt Ad Hoc opgaver

For hver vindmølle indtastes, hvornår de halv- og helårlige service skal finde sted, og så vises de automatisk i Firmakalenderen fremadrettet. Ad Hoc opgaver oprettes og vises også i kalenderen.

Varelager og vareforbrug

Du kan oprette dit varelager med bl.a. varenumre, opbevaringssteder og fotos. Det gør det nemmere for montørerne at finde de ting, de skal bruge, og de behøver ikke huske varenummeret for at anføre, at de har brugt den eller de komponenter under et service. Systemet foreslår varenavne ud fra deres indtastning, og varenummeret vises automatisk med varenavnet.