Lagerstyring og varelager

Varelager og lagerstyring er en integreret del af LeanPoint, som sikrer, at du har fuldstændig styr på vare- og materialeflowet i virksomheden. Løsningen kan benyttes uanset hvor mange varenumre, der skal håndteres, og uanset hvor mange lagerlokationer og forskellige leverandører der er tale om. Lagerstyringen opsættes nemlig helt individuelt til den enkelte virksomhed og er særdeles velegnet til håndværkere og installatører, der har varelager i arbejdsbiler og servicevogne.

Funktioner:

 • Import fra eksisterende systemer
 • Synkronisering af varelager
 • Vareforbrug til fakturering
 • Advisering ved nået minimums antal
 • Historik over vare- og materialeforbruget
 • Hent dit Varelager fra eksisterende system

  Du skal ikke bruge en masse tid på at oprette dit varelager i LeanPoint. Når du starter med LeanPoint lagerstyring, får du nemt overført dit varelager fra dit nuværende økonomisystem. I den automatiserede proces, indlæses alle relevante data som varenavne, EAN- og varenumre, leverandører, lagerlokationer og meget mere, og det afvikles nemt og enkelt. Du bestemmer også selv, hvor ofte der skal synkroniseres varelager fra dit økonomisystem til LeanPoint. Varelageret i LeanPoint, fungerer også selvstændigt, hvis du ikke har et varelager i dit økonomisystem.

 • Automatisk synkronisering af varelager

  Når en vare bruges på en arbejdsseddel i LeanPoint, eller den tages ud af lageret via dit økonomisystem, er lagerantallet altid opdateret i begge systemer. Henter du lagerlister fra grossister og leverandører, som er meget brugt i el og VVS branchen, kan du stadig nøjes med at opdatere varelageret i dit økonomisystem, og herefter synkroniseres det automatisk til varelageret i LeanPoint. Så skal du ikke ændre dine eksisterende rutiner, hvis medarbejdere i f.eks. bogholderiet er vant til at udføre opgaven.

 • Vareforbrug til fakturering

  Når en montør har registreret et vareforbrug, bliver lagerantallet på den pågældende lokation reduceret med det samme, efter godkendelse. Vareforbruget registreres også helt automatisk i dit økonomisystem, hvorfra varerne kan faktureres. Samtidig nedskrives beholdningen i økonomisystemet, så antallet der, hele tiden er ajour. Varelageret kan også bruges i forbindelse med dit personale, når de f.eks. får udleveret arbejdstøj eller værktøj.

 • Minimum-lager giver automatisk besked

  For hver lokation, kan der sættes et minimum lagerantal på en vare. Du bestemmer selv, hvilke varer og hvad minimum-antallet i givet fald skal være. Når en eller flere varer kommer under det givne minimum-antal, adviseres den lageransvarlige via e-mail med oplysning om, hvilke varer det drejer sig om og på hvilke lokationer. Når de pågældende varer igen er lagerført over det givne minimum, ophører adviseringen fra den pågældende lokation.

 • Historik

  Når du tilføjer varer til lager, eller når du flytter varer mv., registreres det i systemet med det samme, og du får derfor en historisk log over hver enkelt vare, for hver enkelt lokation. Loggen arbejder automatisk, og sikrer, at du altid har det historiske overblik, og kan følge en vare fra start til slut. Loggen udgør samtidig en glimrende dokumentation, i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

Prøv Gratis

Udfyld formularen herunder og begynd at arbejde med LeanPoint allerede i dag.

.Leanpoint.com

Vil du vide mere

Så kontakt os på tlf. 32 82 00 50 eller klik herunder

LeanPoint varelager og lagerstyring er ideel til alle typer af virksomheder, hvor der er behov for en effektiv registrering og håndtering af varer og materialer ind og ud af virksomheden. Løsningen sikrer, at vareforbruget stemmer overens med det reelle forbrug, så du kan fakturere kunderne hurtigt og præcist og samtidig holde styr på værktøj, arbejdstøj og meget mere.

popup