Containerafhentning

LeanPoint® tilrettelægger logistikken vedr. afhentning af containere fra genbrugspladserne. Når en container er fyldt og klar til afhentning, scanner pladsmedarbejderen en QR kode og containeren tilføjes automatisk til en liste over øvrige containere, der også er klar.

Når de containere, der skal hentes, markeres i systemet, genereres automatisk en eller flere mails til den eller de transportører, der skal afhente containerne. Systemet beregner automatisk, om der skal solo- eller trækkørsel til.

Afhentningsliste

Alle containere der skal hentes føjes automatisk til Afhentningslisten. Herfra har hver genbrugsplads adgang til listen, og kan se de containere, der vedrører dem. Administratorer kan se alle containere fra alle pladser, og indsnævre det viste via søgning.

Når en bestilling er afgivet, oprettes et ordrenummer for den/de bestilte containere, således at der kan kontrolleres i forhold til den faktura, du senere modtager fra transportøren. Der sendes automatisk en kopi af hver ordre til genbrugspladsen.

Afhentningspladser og modtageranlæg

Du har alle dine afhentningspladser/genbrugsstationer lagt ind i systemet, og ligeledes alle de forskellige steder som modtager containerne, afhængig af hvad den enkelte container indeholder. Systemet regner automatisk ud, til hvilket modtageranlæg containeren skal køres til og med hvilken transportør afhængigt af indhold og specifikationer i øvrigt.

Fraktioner og containere

Systemet kender alle fraktioner, dvs. containerens indhold, og hvor de skal afleveres, og ud fra de givne forudsætninger finder systemet ud af resten.

Fyldte containere registreres nemt og hurtigt med QR koder

Ud for hver fraktion på genbrugspladsen sættes en QR kode. QR koden indeholder oplysninger om, hvilken genbrugsplads den er sat op på, samt hvilket indhold/fraktion der er i containeren. Når der scannes en QR kode, kan pladsmedarbejderen angive det relevante containernummer, og så ellers afsende scanningen til systemet, som herefter opretter en ny linje i Afhentningslisten. Såfremt systemet kan se, at der er mere end 1 container, der skal hentes af samme transportør, og køres til samme modtageranlæg, ændrer systemet de 2 filer fra Solokørsel til Trækkørsel, så også transportøren ved, at det er en trækkørsel der er tale om.

Afgiv ordre til transportøren

Hver transportør og hans chauffør modtager en email med det, der skal hentes.

Deponier og tidsforbrug på fraktioner

På modtageranlæggene, eller deponierne, er der også et behov for styring. Her er det tiden, der bruges på de enkelte fraktioner, der skal dokumenteres, og til dette bruges forskellige typer entreprenørmaskiner, hvori der er installeret en GPS enhed.

I LeanPoint afgrænses hvert område/hver fraktion således at når en maskine kører ind i et område, f.eks. med en fraktion der kunne hedde Småt Brændbart, så begynder tidsregistreringen. Herved opnås dokumenteret data om hvor længe der bruges på hver enkelt fraktion. Når maskinen forlader området, eller kører ind i et nyt område, stopper tiden i det forladte område, og der startes en ny tid i det nye område.