Ad hoc service

Installatører

LeanPoint® er velegnet for installatører som f.eks. elektrikere, vvs’ere m.fl., der håndterer spjældarbejde og service hos kunder. LeanPoint®  leverer løsninger indenfor sags- og opgavestyring, servicerapportering og arbejdssedler, slutkontrol og øvrig dokumentation, herunder dokumentation for vare- og tidsforbrug til fakturering.

Opgavestyring og planlægning

Du opretter nye spjældopgaver direkte i systemets online kalender, og uddelegerer opgaven til den eller de relevante medarbejdere/montører. Dette gælder også for tilbagevendende opgaver.

Ved hjælp af farvekoder er det let at se status på de enkelte opgaver – hvem der gør hvad og hvornår. Samtidig gemmes alt relevant dokumentation på en opgave: Arbejdssedler, eventuelle billeder der tjener til dokumentation, aftalesedler m.m. Ved uddelegering af opgaven til medarbejder/montør foreligger al dokumentation automatisk og kan deles med andre medarbejdere/montører, der måtte blive sat på opgaven.

Arbejdssedler

Dine montører udfylder deres digitale arbejdsseddel ude på arbejdsstedet, og minimerer dermed risikoen for at glemme noget. Samtidig får du alle data leveret her-og-nu i elektronisk og ensartet form. Arbejdssedler på en opgave holdes i live af systemet, hvis en opgave ikke er færdig, hvilket styrker muligheden for at følge en opgave fra start til slut.

Når en opgave er færdig, sender medarbejderen/montøren den til godkendelse og fakturering, og følger dermed den samme ensartede procedure.

Alle arbejdssedler, der er sendt til godkendelse, samles på en overskuelig liste i systemet. Det samme gør igangværende arbejdssedler.

Lønrapport

Montørernes angivelse af forbrugte timer på et givent job gemmes i en lønrapport, hvor der kan sammenholdes med antal normerede timer. Alt kan kontrolleres og tilrettes før eksport til løn- og faktureringssystem.

Mulighed for GPS styring

LeanPoint har indbygget GPS styring, hvor et her-og-nu kort viser hvor dine servicebiler er her-og-nu.

Elektroniske og ensartede servicerapporter

Et formular design modul i LeanPoint® tillader dig at skræddersy dine elektroniske servicerapporter og arbejdssedler, så de passer til opgaven, uanset om det er ad hoc opgaver, spjældarbejde eller tilbagevendende servicebesøg. Samtidig kan angives hvilke felter medarbejderen/montøren skal udfylde. Servicerapporter udfyldes og gemmes online, indtil de sendes hjem til godkendelse og fakturering. Med formular design modulet kan du også lave dine egne kontrolrapporter, aftalesedler, fejlrapporter m.v.

Overblik over igangværende servicerapporter

Uafsluttet service fremgår samlet på sin egen side i systemet, hvilket giver et overblik over igangværende servicerapporter, og gør det let for medarbejdere/montører at overskue i de tilfælde, hvor servicerapporten skal gennemgås inden den sendes til endelig godkendelse og fakturering.

Godkendte servicerapporter

Godkendte servicerapporter sendes automatisk til fakturering i bogholderiet, hvor vareforbruget indlæses direkte i ordrekladden for at undgå manuel indtastning, samt sikre den korrekte fakturering.

Dag til dag Fakturering

Med en ensartet arbejdsgang for opgavestyring, spjældarbejde, servicerapportering m.v. vil en opgave gå til øjeblikkelig fakturering, når den er afsluttet baseret på registreringer indlagt i systemet direkte fra arbejdsstederne.

Tilfældigt tilbagevendende opgaver

Tilfældigt tilbagevendende opgaver markeres som igangværende og medarbejderen/montøren kan vende tilbage til opgaven. Opgaven genoprettes dermed i online kalenderen, og medarbejderen/montøren har automatisk adgang til historik på opgaven inklusive igangværende arbejdssedler/servicerapporter fra tidligere besøg.

Overblik over igangværende opgaver og spjældarbejde

Disse fremgår på deres egen side i systemet, således at montørerne kan overskue, hvor der er åbne opgaver. Den til opgaven hørende servicerapport gemmes direkte på opgaven, indtil den gøres færdig og sendes til godkendelse.

Udførte opgaver

Udførte opgaver fjernes automatisk fra opgavelisten, og vil i online kalenderen fremstå som Udført. Den til opgaven hørende servicerapport med tidsforbrug, vareforbrug samt evt. bemærkninger eller dokumentation sender medarbejderen/montøren direkte til godkendelse og fakturering.